ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 2019 - 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η Ελληνική Εταιρεία της Νέας Λακανικής Σχολής Ψυχανάλυσης στην Κρήτη ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα για το 2019 - 2020.

1. Εισαγωγικά μαθήματα στην ψυχανάλυση.
2. Κλινικό και θεωρητικό σεμινάριο.
3. Παρουσιάσεις ασθενών σε ψυχιατρικές κλινικές.
4. Ομάδες Μελέτης: Λειτουργούν ομάδες μελέτης κειμένων.
5. Cinema και ψυχανάλυση.

Πρώτη Συνάντηση : Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 09:30

Διδάσκοντες:
Ι. Βεριγάκη, ψυχαναλύτρια
Μέλος της ΝΛΣ, τηλ.: 6976 282432,
Ν. Περτέση, ψυχαναλύτρια
Μέλος της ΝΛΣ, τηλ.: 210 7226520
Β. Σκολίδης, ψυχίατρος - ψυχαναλυτής
Μέλος της ΝΛΣ, τηλ.: 210 7484980
Γ. Φουντουλάκη, ψυχαναλύτρια
Μέλος της ΝΛΣ, τηλ.: 6973 028246
Μ. Φραγκιαδάκη, ψυχαναλύτρια
Μέλος της ΝΛΣ, τηλ.: 6959 783423

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει. Για όσους παρακολουθούν ήδη είτε το εισαγωγικό είτε το εκπαιδευτικό, παρακαλώ να δηλώσετε συμμετοχή άμεσα για να ξέρουμε τι δυνατότητα έχουμε για νέες εγγραφές.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

info@ancrec.org
gfountoulaki@ancrec.org
τηλ.: 6973 028246
Μαρία Παπαδάκη τηλ.: 6944 880059

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στα:

www.ancrec.org
www.facebook.com/ancrec

Υπεύθυνη του προγράμματος
Γωγώ Χατζηαντωνίου Φουντουλάκη

TOP